โรงเรียนท่าลี่วิทยา ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยTel. 042-889214 FAX. 042-889559